Zachraňte Epopej

PETICE

Slovane_v_pravlasti

(podle §1, zák. č. 85/1990 Sb. O právu petičním)

proti zneužití a vývozu do zahraničí kulturní památky, malířského díla Alfonse Muchy,

SLOVANSKÉ EPOPEJE

Tu se chystá Magistrát hl. města Prahy spolu se svou galerií od r. 2017 poslat celou (20 velko-formátových obrazů) do Asie, ačkoliv již v dubnu r. 1936 Rada hl. města Prahy vydala rozhod-nutí č. j.: 5.240.O.H./36

„že obrazy Epopeje nebudou nikomu na výstavy zapůjčovány, ježto vzhledem ke své technice a obrovským rozměrům velmi za transportu trpí.“

Přesto od 60tých let minulého století byla plátna Epopeje téměř 20x vystavována, nikdy ne však v celém komplexu.

Tentokrát se chystá do zahraničí celá epopej, a to na dlouhodobou výpůjčku na 3 roky!

Stále více jsme přesvědčeni, spolu s dalšími odborníky, že se jedná o osobní prospěch a ambice úz-ké skupiny lidí kolem tohoto největšího díla Alfonse Muchy. Na základě poptávky z tokijského Ná-rodního centra umění před pěti lety byl v r. 2012 vyprovokován a uskutečněn násilný přesun Epo-peje z Moravského Krumlova do prostor Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. Během ex-pozice Epopeje ve Veletržním paláci byl projekt pro výstavu v Japonsku dopracován a rozšířen na výstavní turné na 3 roky po Asii! Za směšně nízkých finančních podmínek (100 000 euro). Po Japonsku, se chystá Čína, poté může být Jižní Korea a končit by se mělo v USA.

PRAHA nemá pro epopej výstavní prostor! Výstavní prostor, který by splňoval všechny pa-rametry mezinárodních norem (ICOM, GCI, CI, ICOMOS) - závazných podmínek, stanovených pro vystavování uměleckých děl. Takový výstavní prostor pro velkoplošnou Slovanskou Epopej není.

Tento dlouhodobě neřešený závazek města Prahy, nesmí být zneužit. Zneužit tak, že dílo Alfonse Muchy bude vystaveno dalším negativním vlivům (transportům, mechanickému poškozování, změ-nám klimatu, plísním a denně velkému davu uměnímilovných diváků).

Česká republika může ztratit dobré renomé kulturní vyspělé země, že něco takového připustí.

PRAHA se v této věci chová nekulturně a nekoncepčně k našemu kulturnímu dědictví!

Po stu letech, kdy Alfons Mucha započal malbu Epopeje, je její současný stav alarmující. Neřeší se podstata její existence ani materiálově ani prostorově!

To co z originálu odpadlo, nahradily retuše restaurátorů! Kolik % těchto retuší ve skutečnosti ori-ginální malbu pokrývá, nikdo nezdokumentoval! Kdo se tohoto zjištění bojí? Znamenalo by to, že odpovědné instituce se o kulturní památku náležitě nestarají.

Kolik % originálu z Alfonse Muchy se nám vrátí? Jaká bude hodnota díla po návratu z výstavního turné?

NEDOPUSŤME DALŠÍ POŠKOZOVÁNÍ EPOPEJE

S KULTURNÍ PAMÁTKOU SE NEKUPČÍ

KULTURNÍ DĚDICTVÍ OCHRAŇME A ZPŘÍSTUPNĚME DOMA
MY, NÍŽE PODEPSANÍ, PROTESTUJEME PROTI VÝVOZU

SLOVANSKÉ EPOPEJE DO ZAHRANIČÍ

Ti, kteří by chtěli o problematice vědět více, najdou vyčerpávající podrobnosti kauzy, včetně názoru předních renomovaných odborníků. na našem webu: http://www.asorkd.cz/.

Podepsat petici

Petici již podepsalo 10 812 lidí